De eerste ronde van de subsidieregeling voor Implementatie- en Opschalingscoaching is vroegtijdig gesloten omdat het maximale aantal te honoreren aanvragen eerder dan de deadline was bereikt. Voor partijen die niet op tijd voor de succesvolle regeling konden indienen, is er goed nieuws: een tweede ronde opent op 1 september.

Zorg voor innoveren startte de subsidieregeling dit jaar als vervolg op een eerdere pilot uitgevoerd door het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tijdens deze pilot onderzochten 3 versnellingsmakelaars gedurende 5 maanden op welke manier versnellingsmakelaars in de regio konden bijdragen aan het sneller opschalen van goede e-health innovaties.

Aanleiding voor dit experiment was de signalering dat wel grote aantallen veelbelovende innovaties werden ontwikkeld, maar het vervolgens moeilijk bleek de stap te maken naar het gebruik in de praktijk.
Zorg voor innoveren is blij te zien dat zoveel partijen serieus aan de slag gaan met implementatie omdat dat een zo’n belangrijk onderdeel van innoveren is.

Vijf rondes in twee jaar

De huidige subsidieregeling voor Implementatie- en Opschalingscoaching bestaat uit 5 rondes in de periode 2020 – 2021. Per ronde is 200.000 euro beschikbaar en per aanvrager maximaal 5.000 euro. Aanvragen worden behandeld op volgorde van de datum van indienen volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Een subsidieronde kan vroegtijdig sluiten als het maximale aantal te honoreren aanvragen wordt bereikt voor de deadline: als het budget is opgebruikt. De eerste ronde sloot voor de uiterste datum van indienen van 30 juni vanwege het vroegtijdig bereiken dat maximum.

‘Corona-effect’ op aanvragen

Opvallend aan de aanvragen uit de eerste ronde was dat het een ruime meerderheid van zorgaanbieders was die een aanvraag hebben ingediend. De rest bestond uit ondernemers. Daarnaast waren er bovengemiddeld veel fysiotherapiepraktijken onder de indieners. Juist deze beroepsgroep heeft als gevolg van de coronamaatregelen de invulling van hun zorgverlening moeten aanpassen. Maar aanvragen voor beeldbellen, portals en e-health modules waren ook buiten deze groep goed vertegenwoordigd.
Kennelijk heeft de tijdelijke sluiting van sommige zorgaanbieders als gevolg van corona hen aangezet na te denken over innoveren en het anders en efficiënter inrichten van zorg.

Tips voor aanvragers

Op 1 september opent de volgende ronde van de subsidieregeling voor Implementatie- en Opschalingscoaching. Zorg voor innoveren werkt aan een verscherping van de voorwaarden en aan nieuwe formats voor het aanvragen van subsidie. Dat gaat het voor potentiele aanvragers makkelijker maken om hun aanvraag te schrijven. Een aantal tips kunnen we hier alvast geven:

Hoe kan Zorg voor innoveren jou helpen?

Naast de Implementatie- en opschalingscoaching biedt Zorg voor innoveren nog meer ondersteuningsmogelijkheden. Wij zijn het centrale aanspreekpunt vanuit de overheid voor zorginnovatoren. Op onze website vind je een kennisbank met informatie over het innovatieproces en een loket waar je direct je vraag over je zorginnovatie aan ons kan stellen. Samen met de vijf overheidspartijen achter Zorg voor innoveren proberen wij jouw vraag te beantwoorden. En als wij het zelf niet kunnen gaan we op zoek naar iemand die dat wel kan. Op deze manier kom je altijd een stapje verder.