De vijfde en laatste ronde van de regeling voor Implementatie- en opschalingscoaching is een succes! Van de 140 te honoreren aanvragen hebben wij inmiddels al 100 aanvragen ontvangen. Wacht dus niet langer met je aanvraag als je nog gebruik wilt maken van deze regeling. Het doel van de regeling is een bijdrage te leveren aan het beter, sneller en duurzamer implementeren en opschalen van goede zorginnovaties.

Met de subsidie kan een externe implementatie- en opschalingscoach worden ingehuurd. De coach adviseert over en begeleidt bij de implementatie en/of opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg . De regeling kan aangevraagd worden door gemeenten en GGD’en, aanbieders van zorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet. Ook zorginnovatoren kunnen een aanvraag indienen, maar zij moeten dit wel doen in samenwerking met een zorgaanbieder, gemeente of GGD.

In deze laatste ronde is € 700.000,- beschikbaar voor 140 projecten die ieder maximaal 5.000 euro aan kunnen vragen voor een traject van maximaal vier maanden.

Geïnteresseerd?

De voucherregeling is geopend voor aanvragen tot uiterlijk woensdag 27 oktober, 14.00 uur, maar sluit voortijdig als de subsidiepot leeg is. Aanvragen worden behandeld op volgorde van de datum van indienen volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Mocht het budget voor de deadline bereikt zijn, dan sluit de oproep voortijdig. Alle voorwaarden voor indiening zijn terug te vinden in de subsidieoproep.

Heb je al eerder een aanvraag ingediend en wil je opnieuw een traject starten? Leuk, dan weet je wat je kan verwachten! Houd er wel rekening mee dat elke ronde een eigen aanvraagformulier heeft en dat het eerdere traject afgerond moet zijn met een eindrapport. Je kunt dus niet het formulier van vorige rondes hergebruiken.