Vandaag ondertekenden 14 partijen de 'Health Deal Stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via eHealth'. Met deze Health Deal beloven deelnemers zich in te zetten om eHealth instrumenten voor persoonlijke preventie toegankelijk te maken voor alle Nederlanders.

Een van de concrete doelen uit de health deal is dat in 2020 10% van Nederland e?health heeft gebruikt voor persoonlijke preventie.

Sinds de opkomst van het internet zijn digitale pioniers aan de slag gegaan om informatie te verstrekken over de persoonlijke gezondheid voor het individu. Het doel is om met deze informatie zelfregie en zelfredzaamheid te bevorderen, wat moet leiden tot gezond gedrag. Dit zal de kwaliteit van leven verhogen en de zorgkosten verlagen. eHealth instrumenten kunnen mensen op een leuke manier stimuleren om met hun gezondheid bezig te zijn. Persoonlijke preventie via eHealth instrumenten speelt dan ook in op de gamification trend, waarin men ‘spelenderwijs’ wordt gemotiveerd hun gedrag te veranderen.

Knelpunten

Er zijn ook knelpunten. Ondanks de mogelijkheden van deze eHealth instrumenten zijn ze nog niet toegankelijk voor alle Nederlanders. Allereerst de kwaliteit en betrouwbaarheid van health checks, met als een van de grootste zorgen de privacy omtrent gegevensverwerking. Ten tweede de financiering ervan, zodat de instrumenten voor alle Nederlanders beschikbaar zijn. Is het de overheid, de zorgverzekeraar, de werkgever of de consument die hiervoor dient te betalen? En als derde de gebruiksmogelijkheden voor mensen met beperkte digitale vaardigheden.

Health Deal

In de ‘Health Deal Stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via e-health’ slaan 14 partijen de handen ineen om de knelpunten op te lossen. Deelnemers zijn onder meer gezondheidsfondsen, zorgverzekeraars, huisartsenkoepels, expertcentra* en de rijksoverheid. Namens staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tekende Secretaris-Generaal Erik Gerritsen de health deal.

Concrete zorgvernieuwingen

Met Health Deals wil de overheid brede toepassing van effectieve zorginnovaties op weg helpen. Het gaat om concrete zorgvernieuwingen, waarbij het niet wil lukken om de toepassing verder te krijgen dan bijvoorbeeld het lokale ziekenhuis, de zorginstelling of de regio. Health Deals zijn afspraken tussen de overheid en verschillende andere partijen, waaronder private partijen.

Zorg voor innoveren was donderdag samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aanwezig. Bij deze stand konden bezoekers terecht voor informatie over Health Deals.