Passende zorg kan bijdragen aan verbetering van functioneren, gezondheid en kwaliteit van leven. Maar hoe waarderen mensen de zorg die zij krijgen? En hoe meet je dat? Mijnkwaliteitvanleven.nl, een initiatief van PatiĆ«ntenfederatie Nederland, geeft meer inzicht waar goede zorg om draait.Ā 

Wat is het?

Wat goede zorg is verschilt per persoon. Maar hoe kom je er dan achter wat die verschillen zijn? De vragenlijsten van Mijnkwaliteitvanleven.nl kunnen hierbij helpen. Deelnemers die zich via de websiteĀ aanmelden, ontvangen twee keer per jaar een vragenlijst. HiermeeĀ wordt de kwaliteit van leven ā€˜meetbaarā€™ gemaakt. De vragen zijn gericht op mensen met een chronische ziekte of beperking, ouders, mantelzorgers en mensen die willen nadenken over een gezonde leefstijl. Mijnkwaliteitvanleven.nl is een initiatief van PatiĆ«ntenfederatie Nederland in samenwerking met MantelzorgNL, Per Saldo, Zorgbelang Nederland, KBO-PCOB, NOOM en Ieder(in).Ā 

Waar gaat het over?

De vragen gaan over verwachtingen, mogelijkheden en belemmeringen, de hulp die nodig is en of de betreffende persoon deze hulp ook krijgt. Kortom: hoe ervaren deelnemers de kwaliteit van leven binnen hun huidige situatie en beschikken zij over de zorg die zij nodig hebben?

Wat levert het op?

Door middel van de vragenlijsten worden persoonlijke situaties op een gestructureerde manier in kaart gebracht. Het geeft de deelnemer zelf inzicht in wat er nodig is om zijn of haar kwaliteit van leven te verbeteren. Deze resultaten kan de deelnemer weer meenemen in gesprekken met zorgverleners of naasten en zo de eigen regie of zelfredzaamheid versterken. Andersom geeft het zorgaanbieders ook inzicht in wat Ʃcht belangrijk is voor de cliƫnten, zodat zij zelf het gesprek kunnen aangaan en kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren.

Grootschalig onderzoek

Door mee te doen aan Mijnkwaliteitvanleven.nl dragen deelnemers bij aan landelijk onderzoek om de zorg te verbeteren. De anonieme resultaten worden namelijk onder de aandacht gebracht bij gemeenten, beleidsmakers en zorgorganisaties. Uitkomsten zijn ook te bekijken in de beleidsrapportages via de website.

Meer informatie?

Ga naarĀ Mijnkwaliteitvanleven.nl