De praktijkgerichte houding van het mbo verdient een nóg belangrijkere rol als het gaat om zorginnovaties. Dat betoogde Jorick Scheerens op 13 juni, tijdens de netwerkbijeenkomst verpleging en verzorging. Jorick: “We moeten onszelf nóg meer laten zien.” 

Op hogescholen en universiteiten hebben innovaties vaak vooral een link met theorie en blijft de praktijk daarbij achter, pleit Jorick. Hij was één van de sprekers op de netwerkbijeenkomst verpleging en verzorging van 13 juni 2023. Ook vertelt hij dat de kracht van het mbo is dat zij de praktijk altijd voorop houden, zonder dat zij de theorie uit het oog verliezen. 

Inhaken op verandering

Als voorbeeld van zorginnovaties die het mbo snel integreert in het onderwijs, noemt Scheerens het elektronisch patiëntendossier (EPD) en domotica: “Het gebruik daarvan moet je in de opleiding al leren, want zodra je op de arbeidsmarkt begint, moet je die kennis in huis hebben.” En dat is waar het mbo goed in is: inhaken op ingrijpende veranderingen op de werkvloer door ze in een kort tijdsbestek in de klas te introduceren. Met als resultaat een actueel curriculum en lesstof die aansluit bij de behoefte nu én in de toekomst. 

Praktijk(gericht) onderzoek

Jorick is medeoprichter en programmadirecteur van Stichting Practoraten.nl. Een practoraat is een expertiseplatform binnen een mbo-instelling dat praktijk(gericht) onderzoek doet. De term is een knipoog naar het fenomeen ‘lectoraten’ in het hbo, die de spil vormen tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Scheerens zelf startte het eerste practoraat in 2012 rondom sociale media in het onderwijs. Jorick: “Onze wens was een landelijk netwerk van practoraten. Dat is glansrijk gelukt, want inmiddels zijn er bijna honderd in Nederland.” Binnen het PractoratenPlatform Zorg, Welzijn en Sport zijn vijftien practoraten verenigd. 

Wederkerigheid

“Wederkerigheid lukt alleen wanneer het mbo een stap naar voren doet”, vertelt Jorick in het interview met ZonMw, “we moeten laten zien wat we aan het doen zijn. Want zo geven we andere onderwijssectoren en het bedrijfsleven de kans om daar positief-kritisch naar te kijken. Zo dwingen we een waardevolle dialoog af, maar wel geredeneerd vanuit het mbo.”

Assertieve houding is nodig

Als sector die een enorm beroepspotentieel vertegenwoordigt, vindt Scheerens een assertieve houding nodig. Ook om financiële redenen, meent hij: “De huidige inzet van middelen is omgekeerd evenredig aan het aantal studenten. Er gaat veel geld naar academisch onderzoek – en terecht. Maar om de kennis die voortkomt uit dat onderzoek op een goede manier toepasbaar te maken in het mbo, zijn ook middelen nodig.” Daarom vindt Scheerens dat de mbo-sector een nog duidelijker positie moet krijgen binnen het aanvragen van onderzoekstrajecten. Hij hoopt hiermee te bereiken dat de mbo-sector meer wordt meegenomen in subsidieregelingen.

Het hele interview lees je op de website van ZonMw