Deze regeling is in het leven geroepen om potentieel veelbelovende zorg financieel te ondersteunen, zodat via onderzoek aangetoondĀ kan worden of deze zorg effectief is. Deadline voor indienen in deze ronde is dinsdag 22 september 2020. Voordat subsidie kan worden aangevraagd, moet eerst een projectidee worden ingediend.

Onderzoek is vaak kostbaar

Zorg wordt alleen vergoed vanuit het basispakket, als het ten minste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. Anders gezegd, de behandeling moet voldoen aan het wettelijke criterium de ā€˜stand van de wetenschap en praktijkā€™. Om de effectiviteit van de zorg vast te stellen, is onderzoek van voldoende kwaliteit nodig. De zorg bij dit type onderzoek is vaak kostbaar, vergt expertise en duurt meerdere jaren. Soms zijn de kosten van de zorg zo hoog, dat dit het doen van onderzoek belemmert. Daardoor komen veelbelovende medische behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen vaak niet snel genoeg beschikbaar voor patiĆ«nten. Voor de vergoeding van nieuwe veelbelovende zorg en het bijkomend onderzoek, is de regeling veelbelovende zorg ontwikkeld.

Meer informatie over deze ronde lees je in het nieuwsbericht van het Zorginstituut.