Maandag 22 augustus om 14.00 uur opent de achtste ronde van de subsidieregeling Implementatie- en opschalingscoaching. Met deze regeling kun je coaching aanvragen voor een implementatie- of opschalingsvraagstuk. Wij geven je alvast wat tips zodat je je aanvraag goed en volledig kunt indienen. De vorige rondes bleken erg populair en het beschikbare budget was snel uitgeput.

Om de hoge kwaliteit van ons zorgsysteem ook op de lange termijn te borgen, is het nodig de zorg slimmer te organiseren. ZonMw wil kennis hierover verder brengen om de zorg te verbeteren naar passende zorg. In het coalitieakkoord is passende zorg een centraal thema. Passende zorg is zorg die gaat om gezondheid in plaats van ziekte, die de juiste zorg op de juiste plek is, die waarde gedreven is (doelmatig) en die samen met en rondom de patiënt tot stand komt (samen beslissen). Het ministerie van VWS heeft recent middelen uit het coalitieakkoord gereserveerd voor ‘passende zorg als norm in de Zorgverzekeringswet (Zvw)’. Met deze extra middelen is een extra ronde Implementatie- en opschalingscoaching ontwikkeld.

Wat kan ik verwachten van de implementatie- en opschalingscoaching?

Voor wie is de implementatie- en opschalingscoaching bedoeld?

Waar kun je de implementatie- en opschalingscoach voor inzetten?

Er zijn specifieke uitdagingen waarbij een implementatie- en opschalingscoach kan helpen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen:

Hoe bereid ik mijn aanvraag goed voor?

Om je aanvraag goed voor te bereiden geven we je alvast enkele tips:

Let op

Let op: indienen is mogelijk tot maandag 19 september 14.00 uur, tenzij het beschikbare budget is uitgeput. De voorwaarden worden maandag 22 augustus op moment van opening bekendgemaakt. Lees deze goed door.