De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de nieuwe Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2022 gepubliceerd. Deze Wegwijzer geeft zorgaanbieders richting in de financieringsmogelijkheden voor digitale zorg.

Sinds het begin van de coronacrisis is de toepassing van digitale zorg en zorg op afstand toegenomen. Veel tijdelijke verruimingen die golden tot en met 31 december 2020 om zorg op afstand te declareren zijn per 2021 structureel geworden. In de Wegwijzer worden de bekostigingsmogelijkheden voor e-health in de verschillende zorgsectoren uitgebreid toegelicht. Hierbij tref je ook mooie voorbeelden, ontwikkelingen en vragen uit de praktijk. In deze update van de Wegwijzer zijn de nieuwe verruimingen die per 2022 ingaan te vinden.

Wat is nieuw?

1.    Gecombineerde leefstijlinterventie: ook het eerste contactmoment kan via een beeldverbinding verlopen. 
2.    Medisch specialistische zorg: de zorgactiviteiten voor het intercollegiaal consult en medebehandeling zijn ook te declareren als deze op afstand plaatsvinden. 
3.    Kraamzorg: een intakegesprek kan in alle gevallen op afstand plaats kan vinden.

Lees verder

Bekijk de wegwijzer van de NZa hier. Voor meer informatie kun je terecht op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.