Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) staat een handige tool die zorgaanbieders helpt de weg te vinden in de bekostiging van digitale zorg. De coronacrisis heeft gezorgd voor zowel een bredere toepassing van e-health als veranderingen in de regels voor de financiering ervan. De Wegwijzer bekostiging digitale zorg is recent gewijzigd, waarbij veel tijdelijke verruimingen in de declaratieregels voor digitale zorg (die mede door corona zijn ontstaan) in de regelgeving structureel zijn geworden.

De Wegwijzer beschrijft de ruimte binnen de regelgeving voor digitale zorg/zorg op afstand. De behoeften en wensen van patiƫnt en zorgverlener blijven het uitgangspunt, ongeacht de vorm waarin zorg gegeven wordt. De mogelijkheden en meerwaarde van digitale zorg of digitale ondersteuning van zorg verschilt per zorgvorm en per patiƫnt. De mogelijkheden qua bekostiging van digitale zorg staat uitgelegd in deze wegwijzer.

Wat is er nieuw?

De tijdelijke verruimingen in de regels die golden tot en met 31 december 2020 zijn zo veel mogelijk omgezet in structurele verruimingen per 2021. Vanwege de snelheid van ontwikkelingen in de zorg en samenleving, kan de nieuwe versie van de Wegwijzer tussendoor makkelijker geactualiseerd worden. Zo worden toekomstige wijzigingen snel verwerkt. Door corona is de zorgverlening op sommige momenten anders, of is een andere manier van zorg verlenen (tijdelijk) op zijn plaats. Daarom bevat de wegwijzer per sector in kaders enkele handige suggesties.

Wat vind je in de wegwijzer?

De wegwijzer bestaat uit vijf hoofdstukken. Het eerste; Digitale zorg in vogelvlucht, beantwoordt vragen als wat we onder digitale zorg verstaan, welke prestaties en tarieven er zijn voor digitale zorg, of de Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten ook geschikt is voor digitale zorgen en welke digitale zorg wordt vergoed.

Bekostiging digitale zorg per sector; dit hoofdstuk behandelt 12 sectoren en beschrijft de invloed van corona op huidige regels, extra ruimte voor digitale zorg, voorwaarden en noemt een aantal voorbeelden.

In Samenwerken bij inkopen van digitale zorg staan zorgverzekeraars die graag willen samenwerkenĀ bij het opschalen centraal. De Autoriteit Consument en Markt en de rechtmatigheid van kosten van digitale zorg komen hier ook aan bod.

Het hoofdstuk over Samenwerking bij inkoop van ICT door zorgaanbieders beschrijft de Autoriteit Consument en Markt en een aantal voorbeelden.
Tenslotte geeft het laatste deel Toelichting begrippen een beschrijving van 5 begrippen die veelvuldig in de wegwijzer voorkomen.

Lees verder

Bekijk de wegwijzer van de NZa hier. Voor meer informatie kun je terecht opĀ de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.
Ā