De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de regels voor medisch-specialistische zorg in 2020 aangepast. Om de medisch-specialistische zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden is een andere manier van zorg organiseren nodig; de juiste zorg op de juiste plek.

Dat betekent zorg dichtbij huis leveren als het kan, en alleen in het ziekenhuis als het moet. Maar er is ook meer samenwerking tussen zorgprofessionals onderling nodig. Om die reden zijn de regels aangepast. 

Specialistische zorg thuis, klinisch technoloog als poortfunctie en meer

Verschillende wijzigingen op bestaande regels zorgen voor een verandering in de medisch-specialistische zorg vanaf 2020. Zo komt er een zorgprestatie die declaraties van klinische zorg mogelijk maakt. Daardoor is specialistische zorg thuis veel vaker mogelijk. Dit betekent niet alleen een kostenbesparing van zorggeld, ook voor patiënten is het fijn als zij niet steeds op en neer naar het ziekenhuis moeten. Ook wordt de klinisch technoloog per 2020 toegevoegd aan het rijtje van beroepen die de poortfunctie uitvoeren, waardoor medisch specialisten niet alle medische handelingen zelf hoeven uit te voeren. En zo zijn er meer nieuwe regels.