Om ook de zorg van morgen te kunnen betalen, moeten we nu iets veranderen. Door de dubbele vergrijzing en de stijgende zorgvraag dreigen zorgkosten onbeheersbaar te worden. Om daarin verandering te brengen, werkt Zorginstutuut Nederland aan een kader Passende zorg. Hierin staat waaraan passende zorg in de praktijk moet voldoen.

Problemen voorkomen

Passende zorg is een manier van samenwerken die ervoor zorgt dat iedereen ook in de toekomst goede zorg kan krijgen. Dat is zorg die effect heeft waarbij patiënt en zorgverlener samen beslissen. Dat is nodig want het aantal mensen dat in de zorg wil werken, krimpt. Als we niets doen, moet over 40 jaar 1 op de 3 mensen in de zorg werken. Nu is dat nog 1 op de 7. Ondertussen stijgen de zorgkosten. Dat komt doordat steeds meer mensen vaker en langer zorg nodig hebben. Onder meer door de dubbele vergrijzing: de groep ouderen vormt een relatief groter aandeel van de Nederlandse samenleving. Maar ook de gemiddelde leeftijd komt steeds hoger te liggen. Daarnaast komen er steeds meer dure geneesmiddelen en nieuwe technologieën op de markt. 

Wat houdt passende zorg in?

Passende zorg is zorg die werkt tegen een redelijke prijs, waarbij patiënt en zorgverlener samen beslissen. En wordt zo dicht mogelijk bij de patiënt georganiseerd en gaat niet alleen over ziekte, maar ook over gezondheid en zelfredzaamheid. Passende zorg stelt de kwaliteit van leven en het functioneren van mensen voorop. Het doel is dat de zorg bijdraagt aan een verbetering van functioneren, gezondheid en kwaliteit van leven. Bijvoorbeeld doordat mensen beter kunnen omgaan met een klacht of ondersteuning krijgen bij zelfmanagement. Of doordat ze goede voorlichting krijgen over hun ziekte, die aansluit op hun hulpvraag. 

Samenwerking

Het advies Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú van Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit beschrijft wat nodig is om passende zorg voor elkaar te krijgen. Het belangrijkste is samenwerking door alle partijen uit de samenleving. Zorgverzekeraars moeten passende zorg inkopen. Zorgverleners en zorginstellingen moeten onnodige zorg niet langer aanbieden; dat is zorg waarvan niet is bewezen dat die werkt. Zorgverleners moeten samen met patiënten het gesprek voeren, over welke zorg het beste past bij hen en hun persoonlijke situatie. Met het oog op passende zorg pakt het Zorginstituut met meer nadruk zijn rol op als beheerder van het basispakket van de zorgverzekering. 

Komende stappen

Patiënten, zorgverleners, zorginstellingen, zorgverzekeraars, de overheid en alle partijen eromheen hebben een eigen rol en verantwoordelijkheid. Het is de taak van de overheid om de verandering in gang te zetten. Zo werkt het Zorginstituut samen met betrokken partijen aan een kader Passende zorg. Hierin staat waaraan passende zorg in de praktijk aan moet voldoen. 

De Nederlandse Zorgautoriteit wil teveel diagnostiek en behandeling tegengaan door de manier van financieren zo in te richten dat meer passende zorg wordt geleverd. Daarnaast gaan zorgverzekeraars meer inzetten op het voorkomen van ziekte en is het plan dat zorg die geen passende zorg is, in de toekomst niet meer wordt vergoed.

Nog dit jaar komt het Zorginstituut in samenwerking met zorgverleners en patiëntenverenigingen met 4 signalementen Passende zorg. Daarin worden grote, lastige vraagstukken in kaart gebracht maar ook de oplossingen waaraan al wordt gewerkt. 

Intussen is het Zorginstituut een nieuwe bewustwordingscampagne gestart. Met een korte, opvallende film wil het Zorginstituut het gesprek aanzwengelen over hoe de zorg van morgen er in Nederland uit moet komen te zien.

Bron: Zorginstituut Nederland