Hoe zorgen we er in Nederland voor dat innovaties in de zorg bijdragen aan maatschappelijke opgaven? En wat is daarvoor nodig? Op maandag 27 juni heeft de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) het advies ‘De kunst van het innoveren’ gepubliceerd. De RVS stelt dat er veel innovatiekracht is in Nederland, maar dat de resultaten vaak nog tegenvallen. Waar ligt dit aan? Wat hebben zorgprofessionals en burgers nodig? De RVS heeft aandacht voor die vragen en komt met adviezen.

De zorgsector staat voor grote uitdagingen. Om in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de zorgvraag wordt ingezet op innovaties. Met als doel: arbeidsbesparing, kostenbesparing en betere kwaliteit van zorg. Maar grote maatschappelijke opgaven op het gebied van ongelijkheid, duurzaamheid en personele houdbaarheid blijven actueel. De RVS stelt dat het Nederlandse innovatiebeleid voor zorg en sociaal domein daarom dringend aan herziening toe is.

Rol van Zorg voor innoveren

Het advies beschrijft Zorg voor innoveren als overheidsinitiatief dat een positieve bijdrage levert aan het innovatieklimaat in Nederland. Bijvoorbeeld met de voucherregeling Implementatie- en opschalingsregeling (IOC). Hiermee kunnen innovatoren een coach inzetten die helpt bij de implementatie en opschaling van zorginnovaties. 

“Zorg voor innoveren is een centraal aanspreekpunt vanuit de overheid dat informeert, adviseert en verbindt om zorginnovaties succesvol te laten verlopen en dat gebruikt wordt om knelpunten te signaleren.” Door een stevige verbinding aan te gaan met het Nederlands Implementatie Collectief ziet de RVS ook een kans “om kennis en ervaring uit het verleden en in andere sectoren te verzamelen en aan anderen beschikbaar te stellen, om niet telkens opnieuw het wiel te hoeven uitvinden”.

Toekomstperspectief

De RVS adviseert op basis van hun onderzoek dat een alternatieve beleidsstrategie nodig is. Het uitgangspunt hierbij is een hernieuwde missiegedreven aanpak op basis van maatschappelijke opgaven. Het advies sluit af met handvatten en adviezen voor het uitwerken van die strategie. 

Benieuwd naar het advies?

Lees hier het volledige rapport ‘De kunst van het innoveren’ op de website van de RVS.