Het realiseren van een zorginnovatie is ondenkbaar zonder samenwerking. Geen enkele innovator doet dat in z’n eentje. De Hogeschool Utrecht draagt op een bijzondere manier bij aan vooruitstrevende samenwerking tussen bedrijfsleven verenigingen, stichtingen en kennisinstellingen.

Het Utrecht Science Park InnovatieLab Life Sciences & Chemistry stelt laboratoriumfaciliteiten, mensen en apparatuur beschikbaar en zet studenten en onderzoekers in voor het uitvoeren van praktijkgerichte onderzoeksprojecten. In het iLab werken bedrijven (veelal starters) en kennispartners samen aan de ontwikkeling van innovatieve testmethoden en analyses. Bedrijven en instellingen hebben er toegang tot laboratoriumfaciliteiten, studenten en onderzoekers. Het vormt een multidisciplinaire omgeving waar nieuwe innovaties via co-creatie worden ontwikkeld.

Experts

De medewerkers van het iLab van de HU hebben uitgebreide ervaring met geavanceerde weefselkweek-technieken, immunochemische technieken, en het analyseren van aanwezigheid van stoffen in complexe matrices. 
Een team van multidisciplinaire experts werkt in de gebieden: vervanging, verfijning en vermindering van dierexperimenten; geavanceerdere celkweektechnieken; toxicologie, exposure, big data en bioinformatica, en humane studies.

Bijzondere aspecten

Meer weten?

Utrecht Science Park InnovatieLab Life Sciences & Chemistry is gehuisvest bij Hogeschool Utrecht.

Lees meer over samenwerking bij zorginnovatie in onze kennisbank.