Samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor een geslaagde innovatie. Of het nu gaat om het betrekken van eindgebruikers bij de ontwerpfase of over het financieren van je innovatie: samenwerking is het sleutelwoord. In de Kennisbank van Zorg voor innoveren vind je veel nuttige informatie en links naar andere instellingen die je kunnen helpen.

Enthousiaste zorgvernieuwers verwachten soms dat ze in hun eentje de (zorg)wereld kunnen veranderen. De ervaring leert dat het vaak anders werkt. Juist omdat de zorgmarkt ingewikkeld is, is samenwerking van groot belang en moet je dat doelgericht aanpakken.

Drie belangrijke partners

Als zorgvernieuwer krijg je te maken met vele partijen: zorgorganisaties, zorgverzekeraars, overheden, politiek, burgers, cliënten en patiënten. Het is belangrijk om hun onderlinge relaties en de verschillende rollen die ze hebben te leren kennen.


De drie belangrijkste partijen die je altijd nodig zult hebben om jouw innovatie succesvol te laten landen in de zorg zijn:
•    De patiënt/cliënt/consument
•    De zorgaanbieder
•    De zorgverzekeraar of andere financier (zoals de gemeente)

Netwerken

Het hebben van een netwerk is essentieel als je een zorgvernieuwing wilt implementeren. Neem de tijd voor het opbouwen van samenwerkingsrelaties. Probeer helder te krijgen wat iedereen wil, hoe mensen willen samenwerken, en welke belangen je kunt onderscheiden. Bouw zorgvuldig aan een onderlinge vertrouwensrelatie en investeer in een gedeeld gevoel van maatschappelijke relevantie van de innovatie.


Voor ondersteuning bij netwerken kun je je aansluiten bij platforms als Rockstart en Zorginnovatie.nl. Of door persoonlijke (peer-to-peer) ondersteuning te zoeken bij een ervaren zorgondernemer in de zorg. Die vind je vaak in regionale netwerken van ondernemers en zorgvernieuwers.

Meer informatie

Lees veel meer over samenwerken bij zorginnovatie in onze Kennisbank. Daar vind je een video, lijsten met potentiële samenwerkingspartners, verschillende routes om jouw innovatie te realiseren, informatie over financiering en veel andere nuttige thema’s.