Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de website gegevensuitwisselingindezorg.nl uitgebreid met een speciaal gedeelte voor het ondersteunen van zorgaanbieders en hun ICT-leveranciers om tijdig de juiste stappen te zetten voor veilige digitale toegang.

Een video-afspraak met een arts, een horloge dat de hartslag bijhoudt, digitale portalen waarop patiƫnten hun gezondheidsdossier kunnen raadplegen; het zijn vormen van e-health die steeds vaker worden gebruikt. Nu we ook in de zorg steeds meer online doen, wisselen we ook steeds meer informatie digitaal uit. Vaak gaat het om persoonlijke, privacygevoelige gegevens. Veiligheid staat voorop. Nu, en in de toekomst. De overheid wil zorgen voor veilige manieren van inloggen. Zo zijn medische gegevens goed beschermd. Daarom stelt de overheid stapsgewijs hogere eisen aan de inlogmiddelen die zorgaanbieders gebruiken om toegang te bieden tot digitale diensten.

Het vraagt wat van zorgaanbieders om ervoor te zorgen dat ze tijdig de vereiste veilige toegang tot digitale diensten realiseren voor hun patiƫnten. Om zowel zorgaanbieders als hun ICT-leveranciers hierin te ondersteunen heeft VWS het programma 'Digitale toegang in de zorg' opgericht. Dit programma streeft ernaar het voor zorgaanbieders en ICT-leveranciers zo eenvoudig mogelijk te maken om de nodige stappen te zetten. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een algemene routeringsvoorziening. Daarnaast zorgt het programma ook voor een afgestemde planning, communicatie naar betrokkenen en begeleiding bij het aansluitproces.

Meer informatie over het programma, de routeringsvoorziening en hoe je hierop kunt aansluiten vind je op de website van het programma.