Hoe kan een leidinggevende de verbindende factor zijn bij de verschillende processen rondom zorgtechnologie en digitalisering? In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deed Buro StrakZ onderzoek naar de rol van de leidinggevende bij digitalisering in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). De resultaten van het onderzoek zijn vorig maand verschenen in het rapport 'De succesfactoren van digitaal leiderschap in de VVT'. 

De toenemende inzet van technologie in de VVT-sector vraagt om een actieve rol van de leidinggevende. De leidinggevende is immers degene die alle processen rondom digitalisering aan elkaar moet verbinden. Buro StrakZ heeft daarom kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan naar de kenmerken van digitaal leiderschap. Het rapport begint met een samenvatting van de onderzoeksresultaten en het benoemen van algemene succesfactoren. Vervolgens wordt elk kenmerk van digitaal leiderschap apart behandeld, aangevuld met kennis uit de praktijk.

De manager als verbinder

Uit het rapport komt onder andere naar voren dat het succes van digitalisering “valt of staat met het enthousiasme, verandermanagement, lef, ondernemerschap en de verbindende rol van de manager”. Vaak is dit echter nog een nieuw vakgebied of iets wat extra op het bestaande takenpakket komt. In het rapport wordt er daarom ook aandacht besteedt aan ‘hoe het slimmer kan’. 

Benieuwd naar de resultaten?

Het volledige rapport met de onderzoekresultaten en succesfactoren van digitaal leiderschap lees je op de website van Buro StrakZ. Hier vind je ook een korte samenvatting van het rapport met visualisaties en een to-dolijst voor leidinggevenden met een opsomming van concrete acties.