Medewerkers van zorgorganisaties krijgen in hun werk steeds meer te maken met digitale technologie. Maar een meerderheid van hen maakt zich zorgen over de eigen digitale vaardigheden en die van collega’s. Dit artikel in een reeks over digivaardigheid is een samenvatting van het rapport ‘Nut en noodzaak van het investeren in digitale vaardigheden in de zorg’ dat de Coalitie Digivaardig in de zorg in 2020 publiceerde.

Zorgmedewerkers gebruiken steeds vaker elektronisch cliënten- of patiëntendossiers (ECD/ECP) en roostersoftware, maar ook domotica, beeldbellen en andere e-health toepassingen. Een knelpunt is daarbij volgens de Coalitie Digivaardig in de zorg dat  een deel van de zorgprofessionals niet goed met digitale technologie overweg kan.. Bijna iedereen kan dan wel met een smartphone overweg, maar dat is iets anders dan rapporteren in het ECD/EPD, beeldbellen met een cliënt of het doen van meldingen incidenten cliënten (MIC) of medewerkers (MIM).

Zorgmedewerkers die stappen nemen in de verbetering van hun digitale vaardigheden, ervaren volgens het rapport daardoor veel voordelen. Van verhoogde werktevredenheid tot lagere kosten. En dat verbetert vanzelfsprekend de zorgverlening.

Opbrengsten verbetering digitale vaardigheden

Een aantal opbrengsten op een rijtje:

Investeren in Digicoaches

De kosten van een project digitale vaardigheden zijn afhankelijk van de gekozen aanpak. In haar rapport gaat de coalitie Digivaardig in de zorg uit van stimuleren en de inzet van digicoaches. Het voordeel van deze aanpak is dat deze al is toegepast en verfijnd bij een groot aantal zorgorganisaties. Die ervaringen zijn toegepast in de materialen, leermiddelen en bijeenkomsten die de coalitie Digivaardig in de zorg gratis beschikbaar stelt voor alle zorgorganisaties in Nederland.
De kosten zitten vooral in de uren die medewerkers moeten vrijmaken om aan hun digitale vaardigheden te werken en de inzet van digicoaches: collega’s die net iets digivaardiger zijn en getraind zijn in coachen. Het opleiden van eigen medewerkers tot digicoach kan via de regeling Training tot digicoach, van Zorg voor innoveren.

Training tot digicoach

Zorg voor innoveren heeft de subsidieregeling Training tot digicoach. Met deze regeling kunnen zorg- en welzijnsorganisaties eigen medewerkers opleiden tot digicoach, waarna ze vervolgens collega’s beter verder kunnen helpen met digitale vragen. De tweede ronde van deze regeling opent op 2 maart 2021; later dit jaar volgt een derde. Houd deze website in de gaten voor berichtgeving over de volgende subsidieronde en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Coalitie Digivaardig in de zorg

De coalitie Digivaardig in de zorg heeft als missie dat iedereen in de zorg voldoende digivaardig is om optimale zorg te kunnen leveren. De bottom-up gestuurde coalitie is in de afgelopen vijf jaar uitgegroeid tot een brede beweging waarbij honderden mensen uit de zorg betrokken zijn. De coalitie richt zich op het gemeenschappelijk belang. Al het ontwikkelde (leer)materiaal is voor iedereen beschikbaar, bijeenkomsten zijn open en communicatiemiddelen worden breed verspreid. Aangezien digivaardigheid niet alleen een opgave van de zorgmedewerker zelf is, zijn ook ICT’ers, docenten, HR, managers, digicoaches en projectleiders betrokken.