In de e-learning Slimme Zorg Thuis van Zorg van Nu, leer je meer over slimme hulpmiddelen in huis en hoe je hierover het gesprek aangaat met mensen. De modules zijn vooral interessant voor mensen die in het sociaal domein of welzijn werken. Je leert tijdens de modules wat slimme zorg is, hoe je het gebruikt en word je uitgedaagd het in je eigen werk toe te passen.

Wat is zorgtechnologie eigenlijk?

Wat is de meerwaarde van zorgtechnologie in zorg en welzijn? Welke zorginnovaties zijn er allemaal? Hoe zet je ze in, wanneer en waarvoor? Dat is waardevolle context wanneer je met slimme zorg te maken krijgt. De 1,5 uur durende e-learning Slimme Zorg Thuis biedt antwoord op deze vragen.

Inmiddels hebben al ruim 12.000 deelnemers de e-learning gemaakt. En als extra voordeel kun je als zorgverlener ook accreditatiepunten behalen bij het doorlopen van het programma.
Het gebruik van e-health en andere zorginnovaties is niet meer iets van de toekomst. Het is gewoon van nu. Ze kunnen helpen bij zorg, gezondheid, ondersteuning, of bij het helpen of verzorgen van een ander.

Zorg van Nu is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Veel mensen willen langer thuis blijven wonen en minder vaak naar de arts toe. Mensen met een beperking willen graag zo veel mogelijk meedoen in de maatschappij. Bij al deze ontwikkelingen kunnen e-health en andere innovaties in de zorg veel bijdragen. Ga dus snel aan de slag met de e-learning en kijk wat zorginnovatie voor jou kan betekenen.

Meer weten?

Voor meer informatie over de e-learning kun je terecht bij Zorg van Nu. De e-learning vind je hier.