Sinds 25 mei is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing en geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. Deze nieuwe wetgeving is ook relevant voor sommige zorginnovaties.

Denk bijvoorbeeld aan een app waarbij persoonsgegevens worden verzameld en gedeeld.

Met de toename van ICT om ons heen zijn er steeds meer instanties die persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en uitwisselen. Regels rondom hoe met deze gegevens moet worden omgegaan is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo moeten bijvoorbeeld moderne beveiligingstechnieken worden gebruikt en moet toegang tot gegevens worden beperkt; zeker als het gaat om opslag en uitwisseling van medische gegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoonsgegevens) is toezichthouder op deze wet.