Relevante wetgeving

Op deze pagina vind je een overzicht van de huidige wetgeving die relevant kan zijn voor jou als zorginnovator. Er zijn vijf zogeheten stelselwetten die bepalen hoe het zorgstelsel werkt. In alle vijf deze wetten speelt preventie een rol. Naast de stelselwetten zijn er nog een aantal wetten zowel binnen en buiten de zorg die van invloed kunnen zijn. 

Stelselwetten

Andere wetten in de zorg

Wetten buiten de zorg