Update Wegwijzer bekostiging digitale zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de Wegwijzer bekostiging digitale zorg geactualiseerd. De wegwijzer helpt zorgaanbieders de weg te vinden in de bekostiging van digitale zorg. In deze update staan de verruimingen die ingaan per 2023 én worden andere interessante ontwikkelingen toegelicht.

Beeld: ©Zorg voor innoveren

Digitale zorg wordt steeds vaker ingezet. Steeds meer zorgaanbieders hebben dan ook structurele ervaring met het aanbieden van digitale zorg. In de wegwijzer staan de mogelijkheden qua bekostiging van digitale zorg uitgelegd. Er wordt beschreven wat we verstaan onder deze ‘digitale zorg’, en wie bepaalt of iets wordt vergoed en wanneer. Ook worden bij elke zorgsector een aantal aansprekende voorbeelden benoemt.

Wat is er nieuw in de wegwijzer?

  • De mogelijkheden binnen het zorgprestatiemodel, dat sinds 2022 in de GGZ wordt gebruikt, zijn uitgebreider beschreven. 
  • De wijziging van telemonitoring en de facultatieve prestatie in de medisch specialistische zorg worden beschreven. 
  • In de wijkverpleging is 'digitaal tenzij' en nemen de toepassingen en inzet van passende digitale zorg toe. 

Lees verder

Bekijk de volledige Wegwijzer bekostiging digitale zorg op de website van de NZa