Apps zijn bezig om binnen de zorg een vaste plek te veroveren. Een grootschalig onderzoek naar vroegtijdige opsporing van ziekten via de Check@Home app is daarvan een goed voorbeeld. Het onderzoek naar het voorkomen van hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en chronische nierschade heeft als doel de ziektelast ten gevolge van die aandoeningen in de toekomst drastisch te verminderen. Daarnaast hebben inmiddels de eerste gezondheidsapps hun weg gevonden naar structurele vergoeding door zorgverzekeraars.

Voor het onderzoek dat in de regioā€™s Breda, Utrecht, Arnhem en Eindhoven wordt uitgevoerd, worden 160 duizend 50- tot 70-jarigen uitgenodigd. De studie richt zich op vroege opsporing van hart- en vaatziekten, nierschade en diabetes type 2. Doel ervan is de ziektelast bij patiĆ«nten met deze aandoeningen de komende 10 jaar met 25 procent te verlagen.
Het onderzoek wordt gefinancierd door Hartstichting, Nierstichting, Diabetes Fonds, AstraZeneca, Roche Diagnostics, Siemens Healthineers, Healthy.io, Luscii en Happitech. Samen met een aantal Nederlandse universitair medische centra en universiteiten vormen zij het Check@Home consortium. Voor het project is 8,9 miljoen euro beschikbaar. Hiervan is 3,8 miljoen euro afkomstig van NWO. Het nieuwe consortium wil de aandoeningen onder meer via thuistesten vaststellen. De voorstudie vormt de voorzet tot een landelijk screeningsprogramma. De opsporing van de ziekten in een vroeg stadium kan gezondheidsschade voorkomen en de kosten van de zorg drukken.

Erger voorkomen

Voor de initiatiefnemers van Check@Home is vroeg opsporen, tijdig behandelen en voorkomen van ziekten van groot belang. Want Nederland kent 1,5 miljoen mensen met hart- en vaatziekten, 1,7 miljoen mensen met chronische nierschade en meer dan 1 miljoen mensen met diabetes type 2. Mede door de vergrijzing is de verwachting dat dit aantal in de toekomst alleen maar zal stijgen. Het onderzoek via het digitale Check@Home platform bestaat onder meer uit een thuistest voor urineanalyse op (risicofactoren van) nierschade, een hartritmetest en een vragenlijst. Als de uitslagen daarvan aanleiding geven, kunnen regionale vervolgonderzoeken worden gedaan, wat de reguliere zorg zoveel mogelijk ontlast. Ook het bieden van leefstijladviezen en tijdige behandeling kunnen dan volgen. Het vroegtijdig vaststellen van diabetes kan latere complicaties voorkomen, net als bij nierproblemen. Hetzelfde geldt voor een groot deel van mensen met hartproblemen, die zelf niet weten dat ze een chronische aandoening hebben.

Vergoeding door zorgverzekeraars

Zorgapps worden intussen ook door diverse instellingen serieus genomen. Eind 2021 kregen het Amsterdamse ziekenhuis OLVG en zorgverzekeraar Zilveren Kruis toestemming van de Nederlandse Zorgautoriteit om apps voor cardiologische zorg als reguliere zorg te zien en te vergoeden. En recent maakten Zorgverzekeraar VGZ en het Maastricht UMC+ afspraken over de vergoeding van het meten en analyseren van hartritmestoornissen op afstand. Het gebruik van een app wordt daardoor een vast onderdeel in het zorgaanbod en ook door een zorgverzekeraar vergoed. Via de app TeleCheck-AF op de smartphone meten patiƫnten hun hartritme. In het ziekenhuis beoordeelt een cardioloog de gegevens en de patiƫnt hoeft alleen naar het ziekenhuis te komen als er iets niet in orde is.
De hartritme-app wordt door verzekerden als prettig ervaren. Bovendien gaat de kwaliteit van behandelen omhoog en het scheelt in kosten. Zo hebben wetenschappers van het Amsterdam UMC geconcludeerd dat gebruikers van een andere app, ikHerstel, die patiƫnten na een operatie via een herstelplan op maat begeleidt, vijf tot veertien dagen eerder herstellen.
De Patiƫntenfederatie vindt de beschikbaarheid van technisch simpele apps van groot belang voor ziekenhuizen. Gebruik van die apps kan voorkomen dat ze allemaal het wiel opnieuw moeten uitvinden; als elke instelling dezelfde app gebruikt, bespaart dat ontwikkeltijd en daarmee veel geld.

Kenniscentrum Digitale Zorg

Veel zorginnovatoren houden zich momenteel bezig met de ontwikkeling van nieuwe apps. Het kan daarbij gaan om toepassingen voor artsen, apps voor patiƫnten of systemen voor de uitwisseling van data. Voor die zorgaanbieders of ontwikkelaars is er een centrale plek om hun innovatie te laten toetsen. In dit Kenniscentrum Digitale Zorg beoordelen alle zorgverzekeraars of een innovatie kans maakt op grootschalige toepassing in de zorg. Daarmee is voor alle partijen snel duidelijk of de verdere ontwikkeling van de beoogde innovatie zinvol is.

Hoe kan Zorg voor innoveren jou helpen?

Zorg voor innoveren is het centrale aanspreekpunt vanuit de overheid voor zorginnovatoren. Op onze website vind je een kennisbank met informatie over het innovatieproces en een mogelijkheid direct je vraag over je zorginnovatie aan ons te stellen. Samen met de vijf overheidspartijen achter Zorg voor innoveren proberen wij jouw vraag te beantwoorden. En als wij het zelf niet kunnen gaan we op zoek naar iemand die dat wel kan. Op deze manier kom je altijd een stapje verder.