Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een checklist voor succesvolle implementatie gecreëerd. Deze handige tool helpt zorgprofessionals en zorgondernemers om succes- en faalfactoren voor implementatie van een innovatie te evalueren. 

De ontwikkelingen rond innovaties in de zorg gaan razendsnel. Deze innovaties bieden kansen voor  een betere organisatie en kwaliteit van zorg. Maar het is soms ingewikkeld om de meerwaarde van een innovatie ten opzichte van de huidige zorg goed in kaart te kunnen brengen. Een beter beeld van de meerwaarde voor de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg kan bijdragen aan de opschaling van een zorginnovatie. De checklist voor succesvolle implementatie van het RIVM kan hierbij helpen. 

De tool

De checklist bestaat uit 18 verschillende onderdelen. Deze geven een beeld van belangrijke factoren die bijdragen aan succesvolle implementatie van zorginnovaties. De 18 onderdelen zijn gebaseerd op de resultaten van het RIVM-project SEAMleSS (Safe, Effective, Affordable Medical innovation from Science to Society). 

Meer informatie?

Lees meer en bekijk de checklist voor succesvolle implementatie op de website van het RIVM.