Innovatie in de zorg biedt veel potentie om te helpen bij actuele vraagstukken. Het merendeel van e-health-projecten strandt echter in de pilotfase.

Daarom liet Zorg voor Innoveren een handreiking ontwikkelen: een systematische aanpak bij het invoeren van e-health.

Hieronder vind je de link naar een nieuwe overzichtelijke weergave van de verschillende fases; van visie en strategie tot opschaling.

In deze handreiking helpen we je op weg met het implementeren van e-health aan de hand van een systematische aanpak.

We geven praktische voorbeelden, aandachtspunten en tips.