Een groot deel van de e-health-projecten strandt in de pilotfase, omdat er te makkelijk wordt gedacht over implementatie. Innovatie heeft vaak meer impact op de zorgorganisatie dan wordt ingeschat. Om die reden liet Zorg voor Innoveren een handreiking ontwikkelen: een systematische aanpak bij het invoeren van e-health.

De handreiking, die is ontwikkeld door Buro Wisselstroom, is hard nodig, bleek uit¬†vooronderzoek.¬†Het feit dat er zo makkelijk wordt gedacht over implementatie bleek uit antwoorden op de vraag: ‚ÄėWat stoort je het meest aan bestaande informatie over e-health implementatie?‚Äô Er was onder respondenten vooral een grote behoefte aan kennis en vaardigheden.¬†Ook vanuit de overheid wordt de roep om het stimuleren van gebruik van digitale hulpmiddelen in de zorg steeds luider. Reden te meer om een handreiking voor e-health implementatie te ontwikkelen.¬†¬†

Praktische tips        

De handreiking bevat veel praktische voorbeelden, aandachtspunten en tips. Het document begint met het onderdeel ‚Äėvisie en strategie‚Äô en werkt daarna in stappen toe naar het eindresultaat: van planvorming naar ontwikkeling, uitvoering en evaluatie en tot slot opschaling. In begrijpelijke taal en met nuttige bronverwijzingen wordt het hele proces uitgelegd. Ieder hoofdstuk bevat een lijstje controlevragen, dat als handige checklist dient voor het betreffende onderdeel van de implementatie.