De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft onlangs het toetsingskader ‘Telemonitoring volwassenen thuis’ gepubliceerd. Waar let de inspectie op bij de implementatie van zorg op afstand? In dit toetsingskader lees je aan welke criteria je als zorgaanbieder moet voldoen. 

De IGJ ziet toe op de naleving van een groot aantal wettelijke en veldnormen. De inspectie wil transparant zijn over wat zij toetst bij het toezicht. Daarom maakt de inspectie toetsingskaders voor onderdelen van de gezondheidszorg. 

Toezicht op inzet van e-health

Dit toetsingskader richt zich op de zorg op afstand aan volwassen patiënten die onder behandeling staan van een medisch specialist of van de huisarts. De inspectie toetst met de criteria in dit toetsingskader de wijze waarop de zorg voor deze patiëntengroep is geregeld.

Het toetsingskader wordt gebruikt met ingang van 11 oktober 2021.

Meer informatie?

Lees meer over het toetsingskader ‘Telemonitoring volwassenen thuis’ op de website van de IGJ