In het licht van de toenemende druk op moderne zorgstelsels kan e-health waardevolle kansen bieden. Het begrijpen van de mogelijkheden en uitdagingen van e-health in de dagelijkse praktijk van de eerste lijn kan echter voor veel huisartsen en hun medewerkers een uitdaging zijn. In een opini√ęrend artikel beschrijft een groep onderzoekers aan de hand van vijf e-health toepassingen kansen en uitdagingen voor digitale zorg in de eerste lijn.

Doel van het artikel in het European Journal of General Practice is het kritisch beoordelen van vijf veelgebruikte e-health-toepassingen in relatie tot veilige, evidence-based en hoogwaardige e-health. Met de toepassingen als voorbeeld willen de onderzoekers het begrip van e-health onder huisartsen vergroten en de kansen en uitdagingen ervan onder de aandacht brengen.

Kernboodschappen

In het vijfde deel van de reeks ’eHealth in de eerste lijn’ benoemen de onderzoekers in dit internationale onderzoeksproject de volgende kernboodschappen:
1.    E-health-toepassingen vertonen verschillende gradaties van complexiteit; hoewel alle applicaties over het algemeen informatie bieden, kunnen extra functies interactie ondersteunen en in geavanceerde applicaties kan data-analyse processen automatiseren.
2.¬†¬† ¬†High-risk en high-gain: hoe hoger de complexiteit, hoe groter de potenti√ęle impact.
3.    Wetenschappelijk bewijs over effectiviteit ontbreekt vaak of is van onvoldoende kwaliteit.

Driedeling

E-health-toepassingen kunnen pati√ęnten ondersteunen en tegelijkertijd de effici√ęntie voor huisartsen verhogen. Een driedeling (informeren, monitoren, volgen; interactie; datagebruik) kenmerkt veel e-health-toepassingen, met een toenemende mate van complexiteit afhankelijk van het domein.

Lees het volledig artikel op de site van ICT & Health.