Op deze site vind je de handreiking e-health implementatie waarmee we je op weg helpen met het implementeren van e-health aan de hand van een systematische aanpak. We geven praktische voorbeelden, aandachtspunten en tips. Aan de handreiking hebben we kort geleden een nieuwe video toegevoegd.

Implementatie is een geheel van werkafspraken, -processen, activiteiten en maatregelen ten behoeve van de aanleiding, vormgeving en doorvoering van een beoogde verandering of verbetering. Een groot deel van e-health-projecten strandt in de pilotfase. Omdat er vaak te makkelijk wordt gedaan over implementatie, terwijl het een grote impact heeft op het reilen en zeilen van de gehele organisatie. Het gaat namelijk om meer dat technologie alleen. Innovatie vraagt ook andere vaardigheden, andere manieren van werken, een andere verhouding tot klanten en andere manieren van organiseren.

Nieuwe video

Om zorginnovatoren een aantal handvatten te bieden bij het concreet maken van hun idee voor een e-health toepassing, heeft Zorg voor innoveren de handreiking e-health implementatieĀ samengesteld. Deze is overzichtelijk onderverdeeld in vijf fasen: Visie & strategie, Planvorming, Ontwikkeling, Uitvoering & evaluatie en Opschaling. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal controlevragen, waarmee je kunt checken of je alle benodigde stappen hebt doorlopen. En een aantal aanvullende tips en handige links naar nog meer informatie.

Nieuw in de handreiking is de video die het hoofdstuk Planvorming introduceert. Een belangrijk onderdeel, aangezien het opstellen van een doordacht plan voor je innovatie het verschil tussen slagen en falen kan betekenen. De video vertelt in vogelvlucht hoe planvorming het slimst kan worden aangepakt.