De problematiek is bekend: er is veel innovatie, maar een te klein deel daarvan komt tot implementatie. Laat staan tot opschaling in de zorg. Daar is nu wat op bedacht: de versnellingsmakelaar.

“Het woord makelaar verwijst naar een eeuwenoud beroep. In de middeleeuwen kenden handelssteden met een stapelmarkt makelaars die de transacties tussen koper en verkoper tot stand brachten. Tegenwoordig verwijst de term makelaar in het spraakgebruik vooral naar de makelaar in onroerende zaken en verzekeringen.” Tot zover Wikipedia.

Wordt het makelaarschap gekoppeld aan eHealth dan krijg je een bijzondere samenstelling. Je gaat namelijk fysieke bemiddeling koppelen aan een vorm van zorg waarbij fysiek contact juist niet (of beperkt) plaatsvindt, maar digitaal ondersteunt wordt. En nu wordt het extra spannend. Want eHealth - de meest snelle vorm van zorg, omdat het niet plaats- en tijd gebonden is - gaat ook nog eens versneld worden in de persoon van versnellingsmakelaars.

Fysiek en snel

De versnellingsmakelaars zijn op 1 oktober 2017 door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in het leven geroepen om precies dat te doen: de ontwikkeling in eHealth versnellen. Door expertise van buiten regelmatig naar “binnen” te halen, zet VWS een nieuwe stap in de wereld van innovatie.

Drie Versnellingsmakelaars uit de regio’s van Zorginnovatie.nl (Utrecht, Noord-Holland en Oost Nederland) zijn door VWS gevraagd om een aantal eHealth bedrijven te ondersteunen. Zij moeten hen met kennis en netwerk helpen, belemmeringen in opschalen identificeren en daar waar mogelijk die belemmeringen wegnemen. Versterking van het ecosysteem zal gebeuren door zorginstellingen actiever te betrekken bij het ontwikkelen van zorginnovaties, bijvoorbeeld in de vorm van zogenaamde fieldlabs.  

Eerste bevindingen

De versnellingsmakelaars zijn een krap half jaar bezig en de eerste resultaten van de pilot worden binnenkort gepubliceerd. Maar ik kan hier alvast een paar belangrijke inkijkjes delen.

Concrete activiteiten

De versnellingsmakelaars hebben bijgedragen aan concrete activiteiten die de scale-ups verder hebben geholpen. Denk hierbij aan bilaterale reflectiegesprekken, gesprekken met institutionele partijen, co-creatiesessies, concurrentie- en marktanalyses, het zoeken van financiers, patient experience sessies, relaties leggen in het netwerk en het organiseren van evenementen. In totaal zijn er in de afgelopen vijf maanden 14 scale-ups en fieldlabs door de innovatiemakelaars ondersteund.

De versnellingsmakelaars hebben bovendien bemiddeld in contacten met VWS, RVO, ZI en andere relevante partijen, waardoor de ondernemers sneller contact konden leggen.

Barrières in bussinessmodel

De belangrijkste barrière die is gesignaleerd bij de eHealth bedrijven, is de ontwikkeling van het businessmodel. Wat is de uiteindelijke marktstrategie die de ondernemer inzet (direct-to-consumer, via zorgverlener of via zorginstelling)?

Zorginstellingen die (als fieldlab) mee willen ontwikkelen en als launching customer kunnen dienen, vormen een belangrijk instrument in de doorontwikkeling van businessmodel en opschaling. 

Aandacht voor implementatieproblematiek bij zorginstellingen

Er moet nagedacht worden over hoe de inzet van zorginstellingen in de fieldlabs wordt gefinancierd. Kleine ondernemers hebben vaak geen geld voor een pilot en zorgaanbieders kunnen hun uren niet onbeperkt gratis aanbieden in de fieldlabs. Het is niet de primaire functie van zorginstellingen om te innoveren, of ondernemers daarbij te ondersteunen. Om eHealth-pilots van de grond te krijgen, kan nagedacht worden over financiële ondersteuning en het afstemmen van verwachtingen en behoeften van ondernemers en zorginstellingen.

Ook behoefte aan een versnellingsmakelaar?

Draagt jouw oplossing bij tot betere en efficiëntere zorg? Kan het binnen een bepaalde termijn op de markt gebracht of opgeschaald worden? En is er een duurzaam verdienmodel? Dan helpen de versnellingsmakelaars je graag om barrières weg te nemen en verdere stappen naar opschaling te zetten.

Mijn collega versnellingsmakelaars en ik staan voor je klaar om je verder te helpen!

Marc Kalf
Voorzitter stichting Zorginnovatie.nl,
Versnellingsmakelaar VWS,
Manager innovatie Health Valley

Dit bericht verscheen eerder op www.zorginnovatie.nl.