COVID-19 maakt meer dan ooit duidelijk dat we zwaar moeten inzetten op digitale zorgvernieuwing. Maar waar te beginnen? En hoe versnellen we de opschaling van bewezen effectieve technologische innovaties? Om bewezen effectieve technologieën sneller op te kunnen schalen in zorg, lanceerden het NeLL en BeBright alweer de vijfde editie van Zorg Enablers tijdens het International Symposium on digital health & care. Download nu zelf gratis je eigen digitale versie op www.zorgenablers.nl!

De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen staat en de veranderende maatschappelijke context en zorgbehoeftes vragen om innovatie, nieuw zorgaanbod en oplossingen. Om de zorg betaalbaar en bemensbaar te houden, is inzet van slimme, schaalbare technologie onmisbaar. Mede gedreven door de coronacrisis, groeit de interesse in digitale oplossingen snel bij zorgprofessionals, patiënten en zorgorganisaties. De vraag is welke technologie de zorg van vandaag en morgen gaat veranderen. De mogelijkheden zijn namelijk ontelbaar. Zo zijn er alleen al ruim 350.000 gezondheidsapps beschikbaar, waar nog (te) vaak de effectiviteit onbekend is. Daarnaast zien we dat zorgorganisaties vaak zelf het wiel opnieuw proberen uit te vinden. Terwijl we ook snel en slim kunnen leren van succesvolle voorbeelden.

Overzicht van belangrijkste technologische ontwikkelingen in de zorg

Op 26 november 2021 werd tijdens het International Symposium on digital health & care de jubileumpublicatie Zorg Enablers 2021 gelanceerd. In deze publicatie tonen de auteurs Philip Idenburg, Sjoerd Emonts en Niels Chavannes een gestructureerd en onafhankelijk overzicht van belangrijke technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg. “Met Zorg Enablers 2021 geven we voor het vijfde jaar op rij op een laagdrempelige manier een overzicht van belangrijke technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Naast een update van huidige en nieuwe ontwikkelingen en innovaties op het gebied van zorg en welzijn, kijken we ook naar de keuze voor én implementatie van deze innovaties. De zorg wilt vaak zelf het wiel uitvinden, maar we hebben inmiddels wel genoeg lessen geleerd van de vele proeftuinen op het gebied van digitale en toekomstbestendige zorg. De tijd is nu aangebroken om succesvolle voorbeelden op te schalen en een versnelling te geven aan het innovatie- en leervermogen van de Nederlandse gezondheidszorg,” aldus Philip Idenburg, managing partner BeBright.

Alles te vinden in één online database

Inmiddels realiseren ze met deze vijfde editie hun eerste ‘lustrum’. Maar de ambities reiken verder dan deze jaarlijkse publicatie. Sjoerd Emonts, auteur Zorg Enablers: “Zo lanceren we nu ook ons vernieuwde platform, waar we een onafhankelijk overzicht van betrouwbare nieuwe technologie geven, en onze bevindingen en inzichten delen. De database biedt een laagdrempelig overzicht van innovaties die daadwerkelijke bijdragen aan de digitale zorgtransformatie aan zorgvernieuwers. En is ook, met het verschijnen van deze vijfde editie, publiekelijk toegankelijk. Zo bieden we overzicht en structuur in het groeiende woud aan digitale toepassingen voor de zorg.”